Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Utrudnienia

 

Utrudnienia w ruchu

REMONT STARODROŻA DK7
LATO - JESIEŃ 2017

Remont drogi w przebiegu starej drogi krajowej DK7 w ramach Zadania 1 (stara obwodnica Nidzicy) trwa w następujących lokalizacjach:

  1. Zamknięcie starodroża na odcinku od km ok. 207+200 (skrzyżowanie na Działdowo) do km ok. 209+200 (restauracja Karczma „Pod Gołębiem").
  2. Utrudnienia na odcinku w km od 209+200 do 210+900. Sygnalizacja świetlna na ruchu wahadłowym w km ok. 210+800 (okolice wyjazdu ul. Warszawską) oraz ręczne sterowanie ruchem wahadłowym w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych.
  3. Utrudnienia na odcinku w km ok. 211+600 (odcinek pomiędzy węzłem Nidzica Południe a msc. Kanigowo). Sygnalizacja świetlna na ruchu wahadłowym.

Na całym remontowanym odcinku mogą powstawać chwilowe i miejscowe utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem robót wykończeniowych, takich jak: budowa poboczy, oznakowanie poziome i pionowe, regulacja rowów przydrożnych itd.

Przewidywany termin ustania utrudnień: jesień 2017r.


KWIECIEŃ 2017

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 04.04.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego na obiekt WD-8 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1.

 

 

 

 

PAŹDZIERNIK 2016

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 20.10.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego z drogi DK7 na bypass w rejonie obiektu WD-1 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na puszczenie ruchu z DK7 bypassem w istniejącą drogę S-7".

  

WRZESIEŃ 2016

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 30.09.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego na drogę DW 545 oraz wiadukt drogowy WD-3 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 k/m Nidzica - budowa odcinka drogi po wybudowaniu wiaduktu drogowego WD 3 w lok. 19+803 - 20+717".

  


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 28.09.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z budową ronda dojazdowego do obiektu WD-2 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na budowę wiaduktu drogowego WD-2". 

LIPIEC 2016

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 25.07.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na budowę wiaduktu drogowego WD-8".

  


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 13.07.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej NR 1589N na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - zadanie 1-  wobrębie Obiektu Wiadukt Drogowy WD-7.

 

 

CZERWIEC 2016

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 16.06.2016 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu  w związku z powrotnym przełożeniem ruchu publicznego prowadzącego obecnie przez msc. Załuski droga DW 619 do węzła Rączki na drogę S-7 pod powstały wiadukt WD-1.

25+721 TOR Obiekt WD-1 25+721 TOR Obiekt WD-1 25+721 TOR Obiekt WD-1

KWIECIEŃ 2016

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 18.04.2016r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową obiektu WD 1.

    

    

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 06.04.2016 r. wprowadzono czasową organizację ruchu  w związku z budową  nasypów trasy głównej  S7

        

WRZESIEŃ 2015

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 14.09.2015 r. został wprowadzony etap nr 3 czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7, związanej z budową obiektu WD 1. Zmiana polega na skierowaniu ruchu drogowego z kierunku Gdańska na lewą jezdnię, kończącą drogę ekspresową S7.

     

SIERPIEŃ 2015

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 04.08.2015 r. został wprowadzony etap nr 2 tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej budowy wiaduktu drogowego WD-1 (lkaluzula rozpatrzenia czasowej orhganizacji ruchu nr 391,pismo zatwierdzające O.OL.Z-2.4081.315.2015 AN). W celu umożliwienie kontynuacji ruchu drogowego, czasowa organizacja jest podzielona na 4 etapy. Występujące skrzyżowanie z drogą gminną zostało zamknięte dla ruchu drogowego z dopuszczeniem wjazdu dla pojazdów budowy i ciągników rolniczych.

     

CZERWIEC 2015

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 19.06.2015 r. na odcinku drogi powiatowej nr 1589N k/m Piątki została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzające RZD.DT.P.421.31.2015), zwiazana z budową wiaduktu drogowego WD6. Odcinek drogi został wyłączony z ruchu drogowego. Objazd odbywa się przez miejscowość Borowy Młyn.

     


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 09.06.2015 r. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 545 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzające RDW.N-DM/5303/46/15), zwiazana z budową wiaduktu drogowego WD3. Na tym odcinku wprowadzono ograniczenie prędkości do 30 km/h wraz z zakazem poruszania się rowerzystów.

     

MAJ 2015

Tymczasowa organizacja ruchu

Dnia  27.05.2015 r. na odcinku drogi gminnej nr 190004N k/m Piątki została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzającePZD.DT.m.421.22.2015), dotycząca wyjazdów technicznych z placu Budowy. Na tym odcinku wprowadzona zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.  

     


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 27.05.2015 r. na odcinku drogi gminnej nr 190004N na odcinku DW 545 - Olszewo została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzające PZD.DT.m.421.23.2015), dotycząca wyjazdów technicznych z placu Budowy. Na tym odcinku wprowadzona zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości do 50 km/h. 

     


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 26.05.2015 r. na odcinku drogi powiatowej nr 1538N k/m Szerokopaś została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzającePZD.DT.m.421.18.2015), dotycząca wyjazdów technicznych z placu Budowy. Na tym odcinku wprowadzona zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.  

     

KWIECIEŃ 2015

Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 24.04.2015 r. na odcinku drogi krajowej nr 7 od km 211+000 do km 211+700 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu (pismo zatwierdzające O.OL.Z-2.4081.93.2015.AS), dotycząca wyjazdów technicznych z placu Budowy. Na tym odcinku wprowadzona zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości do 50 km/h.