Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

PG-1

PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-1

Obiekt drogowy PG-1 w kilometrze 31+733,03 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicy msc. Piątki.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 12 m,
 • Szerokość całkowita jezdni: 13,50 m,
 • Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 90o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa jako rygiel utwierdzony w korpusach. W schemacie statyczny konstrukcja całego wiaduktu tj. ławy fundamentowe, ściany i płyta pomostu stanowią ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 90o.

Wyposażenie:

 1. Bariery i balustrady- na obiekcie i skrzydłach podpór zaprojektowano typowe bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą usytuowaną powyżej kapy chodnikowej.

 2. Nawierzchnia jezdni- na obiekcie zaprojektowano nawierzchnię jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca- asfalt lany 5cm i warstwa ścieralna SMA 4cm.

 3. Izolacje- wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntem nie izolowane izolacją grubą należy zabezpieczyć emulsjami bitumicznymi. Izolacje górnej powierzchni płyty betonowej zaizolowano papą termozgrzewalną.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie płaszczyzny betonowe podpór i ustroju nośnego niezasypane gruntem należy zabezpieczyć powierzchniowo elastycznymi powłokami malarskimi.
 5. Kapy chodnikowe, krawężniki i gzymsy- na płycie pomostu za krawężnikami zaprojektowano żelbetonowe kapy chodnikowe. Krawężniki kamienne ułożone są na ławach z betonu polimerowego. Gzymsy zaprojektowano jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na płycie pomostu stanowią one boczną część kapy chodnikowej, a na skrzydłach boczną część korony skrzydła.

 6. Odwodnienie wiaduktu- na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podłączone do kolektora odwodnieniowego. Ułożono również dren do zebrania wody.

 7. Dylatacje- na obiekcie zastosowano belkę z betonu ze spadkiem, która niweluje negatywne efekty ścinania nawierzchni na krawędzi obiektu.

 8. Płyty przejściowe- należy wykonano jako monolityczne, żelbetonowe. Płyty opierają się na wspornikach wystających ze ścian i masywnych blokach podwalinowych wykonanych z betonu. Każdą płytę przejściową zdylatowano podłużnie na części.

 Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • ławy,
 • korpus ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.


Galeria zdjęć obiektu PG-1: