Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

MD-1

MOST DROGOWY MD-1 

Most drogowy MD-1 budowany w 32+022,03 kilometrze Zadania 1 usytuowany jest nad rzeką Nidą w ciągu drogi ekspresowej Nidzica – Napierki. Most MD-1 jest jednym z największych obiektów na tej trasie. Istniejąca droga krajowa nr 7 przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu podmiejskim i miejskim. Ze wzglądu na budowę drogi ekspresowej zaistniała potrzeba wybudowania nowego mostu drogowego w ciągu w/w drogi.

Wybrane dane:

  • Długość obiektu: 76,669m,
  • Ilość przęseł: 3,
  • Szerokość jedni prawej: 13,50m,
  • Szerokość jedni lewej: 13,50m,
  • Kąt skrzyżowania S7 z rzeką Nidą: 31o.

Do posadowienia obiektu przyjęto pale prefabrykowane pogrążane przez wbijanie o długościach 10m i 8m.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Skrzydła obiektu zostały zakotwione w ścianach i częściowo w ławie ustawiono równolegle do osi drogi. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki na oparcie płyt przejściowych. Filary zaprojektowano jako słupowe o przekroju okrągłym, które zostały utwierdzone od dołu w masywnych ławach, a od góry utwierdzone w płycie pomostu.

Konstrukcja ustroju nośnego mostu zaprojektowano jako trójprzęsłową monolityczną płytę żelbetonową. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utwierdzona w osiach podpór pośrednich.

Bariery ochronne zostaną umieszczone na obiekcie oraz skrzydłach podpór powyżej kap chodnikowych.

Nawierzchnia jezdni będzie składać się z dwóch warstw: wiążącej (asfalt twardolany) oraz ścieralnej (asfalt twardolany).


Zdjęcia mostu MD-1: