Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

WD-7

OBIEKT DROGOWY WD-7

Obiekt drogowy WD-7 w kilometrze 32+213,29 w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki powstał nad drogą gminną. Wiadukt łączy Piatki z Borowym Młynem i stanowi dojazd do pól uprawnych dla społeczności zamieszkującej wschodnią i zachodnią stronę drogi S7.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu (po osi obiektu): 40,3 m.
 • Ilość przęseł: 1.
 • Szerokość całkowita: 18,50m.
 • Szerokość jezdni pod obiektem: 5,0m.
 • Kąt skrzyżowania S7 z linia kolejową: 90o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne. Ściany konstrukcji ramowej utwierdzono w ławie fundamentowej. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki stanowiące oparcie pod płyty przejściowe.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach.

Na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady mostowe zabezpieczające o wysokości 1,10m. Rozstaw słupów wynosi 2m. Zakotwienia balustrad zaprojektowano jako kotwy tulejowe zabetonowane w elementach skrzydeł chodnikowych.

Pod obiektem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowej.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykop,
 • płyta fundamentowa,
 • ściana ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.


Zdjęcia obiektu WD-7: