Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

WD-6

WIADUKT DROGOWY WD-6

Obiekt drogowy WD-6 w kilometrze 31+087,14 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicach przejazdu kolejowego i wiaduktu WD-5. Pod wiaduktem przechodzić będzie droga powiatowa DP1589N łącząca Piątki z Olszewem.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 56,50 m
 • Szerokość całkowita: 21,30m
 • Kąt skrzyżowania S7 z drogą powiatową: 70o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statycznym konstrukcja całego wiaduktu tj. płyta fundamentowa, korpusy i płyta pomostu stanowi ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 70o. Konstrukcję tunelu zaprojektowano jako trzy niezależne sekcje zdylatowane pomiędzy sobą.

Bariery i balustrady. Na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady rurowe zabezpieczające o wysokości 1,10m.

Nawierzchnia jezdni. Na jezdni pod wiaduktem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa grubość 8 cm na podsypce cementowej.

Oświetlenie. Wewnątrz obiektu przewidziano sztuczne oświetlenie elektryczne.

Wzmocnienie nawierzchni nad płytami przejściowymi. Dla zabezpieczenia się przed pękaniem nawierzchni nad płytami przejściowymi, a w szczególności w miejscach oparcia płyt na wsporniku i belkach podwalinowych, należy w konstrukcję nawierzchni wbudować geosiatki wzmacniające powleczone masami bitumicznymi wtopionymi w warstwę wiążącą.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • Wykopy,
 • Płyta fundamentowa,
 • Ściany ze skrzydłami,
 • Płyta pomostu,
 • Nasypy i stożki,
 • Wyposażenie,
 • Pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.


Galeria zdjęć wiaduktu WD-6: