Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Budowa drogi S7 Olsztynek (S51) - Płońsk (S10) odcinek Nidzica - Napierki (w. Napierki)
Zadanie nr 1 Obwodnica Nidzicy - od węzła Nidzica Północ (z węzłem) do węzła Nidzica Południe (z węzłem)

Aktualności

Budowa drogi ekspresowej S7 odcinek Nidzica - Napierki


SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI
19 PAŹDZIERNIKA 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 19 października 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30964/Spotkania-z-podwykonawcami

 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI
5 WRZEŚNIA 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 5 września 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/30418/Spotkania-z-podwykonawcami

 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI

19 LIPCA 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 19 lipca 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu DK16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

 

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29327/Spotkania-z-podwykonawcami

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI
29 MAJA 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 29 maja 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/29327/Spotkania-z-podwykonawcami
 
 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI
6 KWIETNIA 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 6 kwietnia 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28760/Spotkania-z-podwykonawcami
 
 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI
7 LUTEGO 2018

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 7 lutego 2018 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/28221/Spotkania-z-podwykonawcami
 
 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 8 grudnia 2017 r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27842/Spotkania-z-podwykonawcami

 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 27 października 2017r., sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89 w Olsztynie. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

 9.00 – 10.00 – budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)

10.00 – 11.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)

11.00 – 12.00 – budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek

12.00 – 13.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)

13.00 - 14.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)

14.00 – 15.00 – budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/27391/Spotkania-z-podwykonawcami

 

SPOTKANIA Z PODWYKONAWCAMI

Kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami odbędą się 8 września 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

9.00 – 10.00
budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)
 
10.00 – 11.00
budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)
 
11.00 – 12.00
budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek
 
12.00 – 13.00
budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)
 
13.00 - 14.00
budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)
 
14.00 – 15.00
budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)
 

Komunikat o spotkaniach dostępny jest również na stronie internetowej GDDKiA O/Olsztyn - https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/26675/Spotkania-z-podwykonawcami

REMONT STARODROŻA DK7

Remont drogi w przebiegu starej drogi krajowej DK7 w ramach Zadania 1 (stara obwodnica Nidzicy) trwa w następujących lokalizacjach:

 1. Zamknięcie starodroża na odcinku od km ok. 207+200 (skrzyżowanie na Działdowo) do km ok. 209+200 (restauracja Karczma „Pod Gołębiem").
 2. Utrudnienia na odcinku w km od 209+200 do 210+900. Sygnalizacja świetlna na ruchu wahadłowym w km ok. 210+800 (okolice wyjazdu ul. Warszawską) oraz ręczne sterowanie ruchem wahadłowym w trakcie wykonywania robót nawierzchniowych.
 3. Utrudnienia na odcinku w km ok. 211+600 (odcinek pomiędzy węzłem Nidzica Południe a msc. Kanigowo). Sygnalizacja świetlna na ruchu wahadłowym.

Na całym remontowanym odcinku mogą powstawać chwilowe i miejscowe utrudnienia w ruchu związane z wykonywaniem robót wykończeniowych, takich jak: budowa poboczy, oznakowanie poziome i pionowe, regulacja rowów przydrożnych itd.

Przewidywany termin ustania utrudnień: jesień 2017r.


SPOTKANIE Z PODWYKONAWCAMI

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizuje kolejne spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami.

Termin i miejsce najbliższych spotkań to 2 sierpnia 2017 r. w sali konferencyjnej olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89. Harmonogram godzinowy spotkań dla podwykonawców poszczególnych kontraktów przedstawia się następująco:

9.00 – 10.00:
Budowa obwodnicy Olsztyna w ciągu dk 16 (zad. 1)
 
10.00 – 11.00:
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Wschód – Olsztyn Południe (zad. 2)
 
11.00 – 12.00:
Budowa drogi ekspresowej S51 Olsztyn Południe - Olsztynek
 
12.00 – 13.00:
Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Południe – Olsztynek (odcinki C1 i C2)
 
13.00 - 14.00:
Budowa drogi ekspresowej S7 Ostróda Północ – Ostróda Południe wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu dk 16 (odc. B)
 
14.00 – 15.00:
Budowa drogi ekspresowej S7 Nidzica – Napierki (zad. 1 i zad. 2)
 

więcej informacji: http://www.s7nidzica-napierki-zadanie1.pl/zatwierdzeni-podwykonawcy-zgloszeni-uslugodawcy-i-dostawcy


BROSZURY INFORMACYJNE DOT. KONTRAKTU BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NIDZICA-NAPIERKI ZADANIE 1

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską dla kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Płońsk, odc. Nidzica-Napierki nr POIS.03.01.00-00-0021/16" drugi raz zostały wydane zaktualizowane broszury informacyjne. Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko. 

Broszury dostępne są w Urzędach Miejskich i Gminnych w miejscowościach: Nidzica, Olsztynek, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Wieczfnia Kościelna, w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie oraz w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

POBIERZ BROSZURĘ DOT. ZADANIA 1


OTWARCIE DROGI EKSPRESOWEJ S7, ODCINEK NIDZICA-NAPIERKI

  W dniu 23 czerwca 2017 r. został oddany do użytku odcinek drogi ekspresowej S7 Nidzica-Napierki, dzięki czemu ruch w tym regionie będzie odbywał się sprawniej i szybciej. Ponad 22- kilometrowy odcinek składał sie z dwóch Zadań, a prace rozpoczęły się w marcu 2015 i trwały ponad dwa lata.

  W ramach inwestycji powstało ok. 22,7 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S7. Wybudowane zostały drogi serwisowe, obiekty inżynierskie oraz obiekty ochrony środowiska. Powstały węzły drogowe - Nidzica Północ, Nidzica Południe, Powierz, Napierki. Większa część tej trasy znajduje się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, natomiast 1,5-kilometrowy fragment drogi na terenie województwa mazowieckiego. 

  Na uroczystość otwarcia przybył personel GDDKiA Oddział w Olsztynie pod kierownictwem Dyrektora Pana Mirosława Nicewicza oraz Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztofa Kondraciuka, Zespół Kierownika Projektu Pani Oriany Bardzickiej-Pawłowskiej, pracownicy Inżyniera Kontraktu pod dowództwem inż. Jerzego Mataka, inż. Andrzeja Kopczyńskiego i inż. Pawła Ratajczyka, projektanci Paweł Iwański i Jan Tokarski oraz liczna grupa członków firmy Strabag i Strabag Infrastruktura Południe z Członkiem Zarządu Alfredem Watzlem, Dyrektorami Kontraktu Hendrikem van der Leestemi i Pawłem Skibińkim oraz Kierownikami Budów Kamilem Jońskim i Damianem Kwiatosem na czele. Swoją obecnością zaszczycili nas Wiceminister Infrastruktury i Budownictwa Pan Jerzy Szmit, Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki, Wicewojewoda Mazowiecki Artur Standowicz, Pan Maciej Bosacki z Wojewódzkiego Warmińsko-Mazurskiego Nadzoru Budowlanego wraz z Zastępcą Joanną Sopella, Pan Adam Jędraś z Wojewódzkiego Mazowieckiego Nadzoru Budowlanego, Dyrektor Jarosław Orliński i Pani Mariola Pank z Ministerstwa Rozwoju, Arcybiskup Metropolita Warmiński Józef Górzyński, Komendant Wojewódzki w Olsztynie Tomasz Klimko oraz Komendant Straży Pożarnej w Olsztynie st. bryg. Mirosław Hałubowicz. Obecnie byli również mieszkańcy pobliskich miejscowości oraz media.

  Oddanie do ruchu odcinka Nidzica - Napierki to kolejny etap budowy drogi ekspresowej S7 łączącej Gdańsk, Warszawę i Kraków. W województwie warmińsko-mazurskim wybudowano już prawie 90 km tej trasy na odcinkach: Elbląg – Ostróda Północ (59,4 km) oraz Olsztynek – Nidzica (31,3 km). W budowie znajdują się obecnie jeszcze 3 odcinki S7 o łącznej długości 29,8 km. Zakończenie tych inwestycji planowane jest w tym roku. W rezultacie na koniec 2017 roku cała droga S7 w województwie warmińsko-mazurskim będzie w klasie drogi ekspresowej.


ZATWIERDZENI PODWYKONAWCY

Na stronie internetowej olsztyńskiego oddziału GDDKiA zostało zamieszczone ogłoszenie o spotkaniu z podwykonawcami https://www.gddkia.gov.pl/pl/a/25942/Spotkanie-z-podwykonawcami.

„Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynie informuje, iż mając na względzie zabezpieczenie interesów wszystkich stron biorących udział w realizacji kontraktów na inwestycje drogowe organizować będzie spotkania pomiędzy przedstawicielami inwestora a podwykonawcami. Takie spotkania będą organizowane raz w miesiącu."

Termin i miejsce najbliższego spotkania to 28 czerwca 2017 r. godz. 10.00, sala konferencyjna olsztyńskiego oddziału GDDKiA, al. Warszawska 89.

W zakładce „Zatwierdzeni Podwykonawcy” znajduje się lista zatwierdzonych Podwykonawców i zgłoszonych Dostawców i Usługodawców.


OBIEKT DROGOWY WD-7

Obiekt drogowy WD-7 w kilometrze 32+213,29 w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki powstał nad drogą gminną. Wiadukt łączy Piatki z Borowym Młynem i stanowi dojazd do pól uprawnych dla społeczności zamieszkującej wschodnią i zachodnią stronę drogi S7.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu (po osi obiektu): 40,3 m.
 • Ilość przęseł: 1.
 • Szerokość całkowita: 18,50m.
 • Szerokość jezdni pod obiektem: 5,0m.
 • Kąt skrzyżowania S7 z linia kolejową: 90o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne. Ściany konstrukcji ramowej utwierdzono w ławie fundamentowej. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki stanowiące oparcie pod płyty przejściowe.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach.

Na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady mostowe zabezpieczające o wysokości 1,10m. Rozstaw słupów wynosi 2m. Zakotwienia balustrad zaprojektowano jako kotwy tulejowe zabetonowane w elementach skrzydeł chodnikowych.

Pod obiektem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa grubości 8 cm na podsypce cementowej.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykop,
 • płyta fundamentowa,
 • ściana ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Zdjęcia obiektu WD-7.


TYMCZASOWA
ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 31.05.2017 r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na poprowadzenie ruchu z DK-7 docelowymi jezdniami S-7 między obiektami WD-1 a WD-2".


MOST DROGOWY MD-1 

Most drogowy MD-1 budowany w 32+022,03 kilometrze Zadania 1 usytuowany jest nad rzeką Nidą w ciągu drogi ekspresowej Nidzica – Napierki. Most MD-1 jest największym obiektem na tej trasie. Istniejąca droga krajowa nr 7 przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu podmiejskim i miejskim. Ze wzglądu na budowę drogi ekspresowej zaistniała potrzeba wybudowania nowego mostu drogowego w ciągu w/w drogi.

Wybrane dane:

 • Długość obiektu: 76,669m,
 • Ilość przęseł: 3,
 • Szerokość jedni prawej: 13,50m,
 • Szerokość jedni lewej: 13,50m,
 • Kąt skrzyżowania S7 z rzeką Nidą: 31o.

Do posadowienia obiektu przyjęto pale prefabrykowane pogrążane przez wbijanie o długościach 10m i 8m.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Skrzydła obiektu zostały zakotwione w ścianach i częściowo w ławie ustawiono równolegle do osi drogi. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki na oparcie płyt przejściowych. Filary zaprojektowano jako słupowe o przekroju okrągłym, które zostały utwierdzone od dołu w masywnych ławach, a od góry utwierdzone w płycie pomostu.

Konstrukcja ustroju nośnego mostu zaprojektowano jako trójprzęsłową monolityczną płytę żelbetonową. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utwierdzona w osiach podpór pośrednich.

Bariery ochronne zostaną umieszczone na obiekcie oraz skrzydłach podpór powyżej kap chodnikowych.

Nawierzchnia jezdni będzie składać się z dwóch warstw: wiążącej (asfalt twardolany) oraz ścieralnej (asfalt twardolany).

więcej zdjęć mostu MD-1


Tymczasowa organizacja ruchu

W dniu 04.04.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego na obiekt WD-8 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1.

 

 

 

 


PRZEJAZD GOSPODARCZY PG-1

Obiekt drogowy PG-1 w kilometrze 31+733,03 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicy msc. Piątki.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 12 m,
 • Szerokość całkowita jezdni: 13,50 m,
 • Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 90o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa jako rygiel utwierdzony w korpusach. W schemacie statyczny konstrukcja całego wiaduktu tj. ławy fundamentowe, ściany i płyta pomostu stanowią ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 90o.

Wyposażenie:

 1. Bariery i balustrady- na obiekcie i skrzydłach podpór zaprojektowano typowe bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą usytuowaną powyżej kapy chodnikowej.

 2. Nawierzchnia jezdni- na obiekcie zaprojektowano nawierzchnię jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca- asfalt lany 5cm i warstwa ścieralna SMA 4cm.

 3. Izolacje- wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntem nie izolowane izolacją grubą należy zabezpieczyć emulsjami bitumicznymi. Izolacje górnej powierzchni płyty betonowej zaizolowano papą termozgrzewalną.
 4. Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie płaszczyzny betonowe podpór i ustroju nośnego niezasypane gruntem należy zabezpieczyć powierzchniowo elastycznymi powłokami malarskimi.
 5. Kapy chodnikowe, krawężniki i gzymsy- na płycie pomostu za krawężnikami zaprojektowano żelbetonowe kapy chodnikowe. Krawężniki kamienne ułożone są na ławach z betonu polimerowego. Gzymsy zaprojektowano jako prefabrykowane polimerobetonowe. Na płycie pomostu stanowią one boczną część kapy chodnikowej, a na skrzydłach boczną część korony skrzydła.

 6. Odwodnienie wiaduktu- na obiekcie zaprojektowano wpusty odwodnieniowe podłączone do kolektora odwodnieniowego. Ułożono również dren do zebrania wody.

 7. Dylatacje- na obiekcie zastosowano belkę z betonu ze spadkiem, która niweluje negatywne efekty ścinania nawierzchni na krawędzi obiektu.

 8. Płyty przejściowe- należy wykonano jako monolityczne, żelbetonowe. Płyty opierają się na wspornikach wystających ze ścian i masywnych blokach podwalinowych wykonanych z betonu. Każdą płytę przejściową zdylatowano podłużnie na części.

 Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • ławy,
 • korpus ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

Galeria zdjęć obiektu PG-1


 

Obiekt drogowy WD-4

Obiekt drogowy WD-4 w kilometrze 30+632,25 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicy msc. Olszewo.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 41,3 m
 • Szerokość całkowita: 17,04 m
 • Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 85o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statyczny konstrukcja całego wiaduktu tj. płyta fundamentowa, korpusy i płyta pomostu stanowią ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 85o.

Wyposażenie:

 1. Bariery- na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady mostowe zabezpieczające.

 2. Nawierzchnia jezdni- pod obiektem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa na podsypce cementowej.

 3. Izolacje- wszystkie elementy betonowe zasypywane gruntem nie izolowane izolacją grubą należy zabezpieczyć emulsjami bitumicznymi. Izolacje górnej powierzchni płyty betonowej zaizolowano papą termozgrzewalną.

 4. Zabezpieczenie antykorozyjne- wszystkie płaszczyzny betonowe podpór i ustroju nośnego niezasypane gruntem należy zabezpieczyć powierzchniowo elastycznymi powłokami malarskimi.

 5. Gzymsy- na płycie pomostu stanowią one boczną część wspornika, na skrzydłach boczną część korony skrzydła.

 6. Odwodnienie wiaduktu- płytę górną obiektu zaprojektowano ze spadkiem poprzecznym daszkowych i złożono ze względu na niewielką rozpiętość i schemat konstrukcyjny powierzchniowe odprowadzenie wody z przesączeń.

 7. Dylatacje- pomiędzy sekcjami zabezpieczono taśmami dylatacyjnymi. Wody z przesączeń spływające na płyty przejściowe zostaną zebrane rurą drenażową i wyprowadzone na skarpy nasypu drogowego.

 8. Płyty przejściowe- należy wykonać jako monolityczne, żelbetonowe. Płyty opierają się na wspornikach wystających ze ścian i masywnych blokach podwalinowych wykonanych z betonu. Każdą płytę przejściową zdylatowano podłużnie na dwie równe części.

 9. Oświetlenie – wewnątrz wiaduktu przewidziano sztuczne oświetlenie elektryczne.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • wykonanie igłofiltrów,
 • płyta fundamentowa,
 • ściany ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

Galeria zdjęć obiektu WD-4


OCHRONA PŁAZÓW I GADÓW PRZY REALIZACJI INWESTYCJI DROGOWEJ

Ochrona płazów od kilku lat stanowi jeden z podstawowych problemów ekologicznych przy projektowaniu i realizacji inwestycji drogowych w Polsce.

Realizacja inwestycji, która wymaga wykonania prac ziemnych w sąsiedztwie terenów podmokłych, niesie ze sobą ryzyko związane z wytępieniem występujących tam płazów. Praktyka wskazuje, że przy realizacji inwestycji drogowych płazy masowo giną na placach budowy, w tym w niezabezpieczonych systemach odwodnienia, bezpowrotnie niszczone są ich siedliska i przerywane są szlaki migracji. 

W takich okolicznościach niezbędny jest nadzór herpetologiczny, który dopilnuje, aby przedsięwzięcie zostało przeprowadzenia bez większej szkody dla przyrody. Czynna ochrona płazów podczas realizacji inwestycji polega na podejmowaniu przez Nadzór herpetologiczny wszelkich działań interwencyjnych mających na celu odłowienie zwierząt z pasa budowy i uwolnienie ich w bezpiecznym miejscu (ekologicznie dostosowanym do ich aktualnych form aktywności  np. w trakcie godów płazy wynoszone są do zbiorników). Biolodzy alarmują, że w Polsce z roku na rok jest coraz mniej płazów i grozi im wyginięcie, dlatego tak ważna jest ich ochrona.

W roku 2016. z terenu budowy i okolic wygrodzeń herpetologicznych odłowiono łącznie 3064 zwierzęta, (szczegółowe zestawienie w tabeli poniżej). Zwierzęta odławiane były przeżyciowo głównie ręcznie i za pomocą pułapek (wiader) używano także podbieraków, czerpaków i siatek.

Wiosną w czasie godów płazy i skrzek przenoszono do niewielkich zbiorników wodnych, pozostałą część roku zwierzęta wypuszczano w wyznaczone obszary wokół Nidzicy, oddalone od terenu budowy min. 1,5 km, charakteryzujące się występowaniem zbiorników wodnych, zadrzewień i terenów zielonych.

Wszystkie czynności z zakresu ewakuacji płazów i gadów były wykonywane przez Inspektorów Nadzoru ds. herpetologii z ramienia Wnioskodawcy - Inżyniera Kontraktu czasem przy czynnej pomocy personelu Wykonawcy .

Wyniki prac terenowych - zestawienia ilościowe i gatunkowe przedstawicieli herpetofauny odłowionych z terenu budowy, w roku kalendarzowym 2016:

Zdjęcie nr 1. ’Zbiór’ płazów z dnia 28.03.2016 r.

Zdjęcie nr 1. ’Zbiór’ płazów z dnia 28.03.2016 r.

Zdjęcie nr 2. Grzebiuszka ziemna.

Zdjęcie nr 3. Traszka zwyczajna.

Zdjęcie nr 4. Ropucha szara przy płotku km 27+200.

Zdjęcie nr 5. Odłowione żaby trawne i żaby moczarowe.

Zdjęcie nr 6. Maleńkie ropuchy szare i żaby z grupy żab brunatnych w pojemniku transportowym.

Zdjęcie nr 7. Ropucha szara odłowiona przy płotku.

Zdjęcie nr 8. Jaszczurka żyworodna, odłowiona z placu budowy w km 27+100.

Zdjęcie nr 9. Świeżo przeobrażona traszka zwyczajna.

Zdjęcie nr 10. Rzekotka.

Zdjęcie nr 11. Wygrodzenia ochronne z pułapkami.

WIADUKT DROGOWY WD-6

Obiekt drogowy WD-6 w kilometrze 31+087,14 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest w okolicach przejazdu kolejowego i wiaduktu WD-5. Pod wiaduktem przechodzić będzie droga powiatowa DP1589N łącząca Piątki z Olszewem.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 56,50 m
 • Szerokość całkowita: 21,30m
 • Kąt skrzyżowania S7 z drogą powiatową: 70o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na płycie fundamentowej.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne monolityczne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w ścianach. W schemacie statycznym konstrukcja całego wiaduktu tj. płyta fundamentowa, korpusy i płyta pomostu stanowi ramę. Krawędzie płyty przy podporach są równoległe do osi podpór i tworzą z osią niwelety kąt 70o. Konstrukcję tunelu zaprojektowano jako trzy niezależne sekcje zdylatowane pomiędzy sobą.

Bariery i balustrady. Na skrzydłach podpór zaprojektowano typowe balustrady rurowe zabezpieczające o wysokości 1,10m.

Nawierzchnia jezdni. Na jezdni pod wiaduktem zaprojektowano nawierzchnię o konstrukcji: kostka betonowa grubość 8 cm na podsypce cementowej.

Oświetlenie. Wewnątrz obiektu przewidziano sztuczne oświetlenie elektryczne.

Wzmocnienie nawierzchni nad płytami przejściowymi. Dla zabezpieczenia się przed pękaniem nawierzchni nad płytami przejściowymi, a w szczególności w miejscach oparcia płyt na wsporniku i belkach podwalinowych, należy w konstrukcję nawierzchni wbudować geosiatki wzmacniające powleczone masami bitumicznymi wtopionymi w warstwę wiążącą.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • Wykopy,
 • Płyta fundamentowa,
 • Ściany ze skrzydłami,
 • Płyta pomostu,
 • Nasypy i stożki,
 • Wyposażenie,
 • Pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

Galeria zdjęć wiaduktu WD-6.


OBIEKT DROGOWY WD-1

Obiekt drogowy WD-1 w kilometrze 25+721,52 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest na początku Zadania nr 1. Przez wiadukt przechodzić będzie droga krajowa DK7-A łącząca msc. Załuski z Nidzicą.

Wybrane dane:

 • Całkowita długość obiektu: 55,25 m
 • Szerokość całkowita: 11,71m
 • Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 73,62o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi 2-dźwigarowa, dwuprzęsłowa, sprężona, ciągła, monolityczna konstrukcja.

Bariery i balustrady. Na obiekcie i przy skrzydłach podpór zaprojektowano bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą powyżej kapy chodnikowej po jednej stronie, a po stronie z chodnikiem zastosowano bariery ochronne i typową balustradę mostową.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca (asfalt twardolany) i warstwa ścieralna (SMA).

Płyty przejściowe wykonano jako monolityczne, żelbetonowe z betonu zbrojone stalą. Płyty opierają się na wspornikach. Obiekt posiada dwie płyty przejściowe.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykop,
 • ławy,
 • korpusy ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

Galeria zdjęć wiaduktu WD-1


BROSZURY INFORMACYJNE DOT. KONTRAKTU BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S7 NIDZICA-NAPIERKI ZADANIE 1

W związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie przez Unię Europejską dla kontraktu "Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Płońsk, odc. Nidzica-Napierki nr POIS.03.01.00-00-0021/16" zostały wydane broszury informacyjne. Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko.

Broszury dostępne są w Urzędach Miejskich i Gminnych w miejscowościach: Nidzica, Olsztynek, Janowiec Kościelny, Kozłowo, Wieczfnia Kościelna oraz w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.

  

POBIERZ BROSZURĘ DOT. ZADANIA 1


WIADUKT DROGOWY WD-8

Obiekt drogowy WD-8 w kilometrze 34+246,31 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest na węźle Nidzica Południe. Przez wiadukt przechodzić będzie droga krajowa DK7-B.1 łącząca msc. Tatary z msc. Kanigowo i stanowić będzie jeden z dwóch głównych wjazdów do Nidzicy z Drogi Ekspresowej S7. Węzeł Nidzica Południe stanowić będzie również łącznicę dla podróżujący trasą S7 chcących udać się w kierunku msc. Szczytno, powinni oni skorzystać z węzła Nidzica Południe przejeżdżając przez wiadukt WD-8 w kierunku Nidzicy.

Wybrane dane:

Całkowita długość obiektu: 55,20 m

Szerokość całkowita: 13,71m

Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 90,00o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m. Wszystkie odwierty wykazały podobieństwo gruntów zalegających w obrębie okiektu.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Ściany przyczółków utwierdzono w ławie fundamentowej. Skrzydła zakotwione w ścianach i częściowo w ławie ustawiono równolegle do osi drogi. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki na oparcie płyt przejściowych. Filary zaprojektowano, jako dwusłupowe o przekroju owalnym, utwierdzone od dołu w masywnych ławach.

Oparcie konstrukcji na podporach skrajnych przyjęto poprzez przesuwne łożyska garnkowe umieszczone na ciosach podłożyskowych. Na korpusach podpór środkowych zostały umieszczone łożyska po 1 łożysku stałym i 1 ruchomym dla każdej jezdni.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi 2-dźwigarowa, dwuprzęsłowa, sprężona, ciągła, monolityczna konstrukcja.

Bariery i balustrady. Na obiekcie i przy skrzydłach podpór zaprojektowano bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą powyżej kapy chodnikowej po jednej stronie, a po stronie z chodnikiem zastosowano bariery ochronne i typową balustradę mostową.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca (asfalt twardolany) i warstwa ścieralna (SMA).

Płyty przejściowe wykonano jako monolityczne, żelbetonowe z betonu zbrojone stalą. Płyty opierają się na wspornikach. Obiekt posiada dwie płyty przejściowe.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • ławy,
 • korpusy ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka kamienna – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.


Galeria zdjęć wiaduktu WD-8


WIADUKT DROGOWY WD-2

Obiekt drogowy WD-2 w kilometrze 27+885,20 w ciągu nowoprojektowanej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki usytuowany jest na węźle Nidzica Północ. Przez wiadukt przechodzić będzie droga powiatowa DP1538N łącząca msc. Litwinki z msc. Szerokopaś i stanowić będzie jeden z dwóch głównych wjazdów do Nidzicy z Drogi Ekspresowej S7. Węzeł Nidzica Północ stanowić będzie również łącznicę dla podróżujących trasą S7 chcących udać się w kierunku msc. Działdowa lub msc. Szczytno również powinni skorzystać z węzła Nidzica Północ przejeżdżając przez wiadukt WD-2 w kierunku Nidzicy.

Wybrane dane:

Całkowita długość obiektu: 55,20 m

Szerokość całkowita: 12,71m

Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 97,33o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m i 15m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi 2-dźwigarowa, dwuprzęsłowa, sprężona, ciągła, monolityczna konstrukcja.

Bariery i balustrady. Na obiekcie i przy skrzydłach podpór zaprojektowano bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą powyżej kapy chodnikowej po jednej stronie, a po stronie z chodnikiem zastosowano bariery ochronne i typową balustradę mostową.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca (asfalt twardolany) i warstwa ścieralna (SMA).

Płyty przejściowe wykonano jako monolityczne, żelbetonowe z betonu zbrojone stalą. Płyty opierają się na wspornikach. Obiekt posiada dwie płyty przejściowe.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy,
 • ławy,
 • korpusy ze skrzydłami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

 

Galeria Zdjęć Obiektu WD-2


WIADUKT DROGOWY WD-3

Obiekt drogowy WD-3 w kilometrze 29+950,49 w ciągu nowopowstającej drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki. Przez wiadukt przechodzić będzie droga wojewódzka 545 łącząca Szczytno-Działdowo. Wiadukt nie łączy się bezpośrednio z drogą ekspresową S7, co oznacza, że podróżujący chcący udać się w kierunku Szczytna lub Działdowa powinni zjechać na drogę krajową DK7 na Węźle Nidzica Północ km 27+885,20 (okolice msc. Litwinki) lub Nidzica Południe km 34+246,31 (okolice msc. Tatary).

Wybrane dane:

Całkowita długość obiektu (pomost): 55,21 m,
Szerokość całkowita: 12,71 m,
Szerokość jezdni: 7,00 m,
Szerokość chodnika: 3,5 m,
Kąt skrzyżowania S7 z przeszkodą: 97,33o.

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano trzy odwierty o głębokości 10m i 15m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Ściany przyczółków utwierdzono w ławie fundamentowej. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki stanowiące oparcie pod płyty przejściowe. Filary zaprojektowano jako dwusłupowe o przekroju owalnym, utwierdzone od dołu w masywnych ławach.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi 2-dźwigarowa, dwuprzęsłowa, sprężona, ciągła, monolitowa konstrukcja.

Na obiekcie i skrzydłach podpór zaprojektowano bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą usytuowaną powyżej kapy chodnikowej po jednej stronie, a po drugiej stronie z chodnikiem zastosowano bariery ochronne i typową balustradę mostową.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca (asfalt twardolany) i warstwa ścieralna (SMA).

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

 • wykopy
 • ławy,
 • korpusy ze skrzydłami i filarami,
 • płyta pomostu,
 • nasypy i stożki,
 • wyposażenie,
 • pozostałe elementy.

Kolorystyka obiektu:

 • Gzymsy balustrady schodów rewizyjnych – kolor zielony,
 • Beton płyty pomostu, podpór i skrzydeł – kolor j. szary (naturalny beton),
 • Kostka betonowa – szara,
 • Bariery energochłonne – naturalny ocynk,
 • Balustrady – kolor zielony,
 • Chodniki (kapy chodnikowe)- kolor szary.

Na chwilę obecną Obiekt WD-3 jest ukończony i oddany do użytku.

Galeria Zdjęć Obiektu WD-3


UNIA DOFINANSUJE BUDOWE DROGI EKSPRESOWEJ S7

W dniu 18 października 2016 r. podpisano Umowę o Dofinansowanie dla Zadania „Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek-Płońsk, odc. Nidzica-Napierki nr POIS.03.01.00-00-0021/16 .
Inwestycja realizowana jest ze środków Funduszy Europejskich Infrastruktura i Środowisko.

 

Kwota zawarta w Umowie o Dofinansowanie obejmuje dwa odcinki:
1. Nidzica Północ- Nidzica Południe
2. Nidzica Południe- Napierki.

Wartość całkowita: 620 273 220,00 PLN

Dofinansowanie UE: 296 217 065,31 PLN

W ramach inwestycji powstanie m.in. odcinek drogi ekspresowej o długości 22,06 km, uzupełnienie stanowi odcinek przejściowy z istniejącą drogą krajową nr 7 o długości 0,28 km, cztery węzły drogowe: Nidzica Północ (Litwinki), Nidzica Południe (Tatary), Powierż, Napierki oraz obiekty inżynierskie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania infrastruktury.

Na całym odcinku projektowanej trasy przewidziano przekrój dwujezdniowy z dwoma pasami ruchu, pasem dzielącym oraz pasem awaryjnym.
Budowany odcinek drogi ekspresowej S7 jest fragmentem międzynarodowej drogi E77, o przebiegu Kaliningrad - Gdańsk - Elbląg - Warszawa - Radom - Kraków - Chyżne – Budapeszt.

Więcej informacji nt. inwestycji znajdą Państwo w Opisie inwestycji.

 

 


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 20.10.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego z drogi DK7 na bypass w rejonie obiektu WD-1 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na puszczenie ruchu z DK7 bypassem w istniejącą drogę S-7".

  


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 30.09.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związanej z przełożeniem ruchu publicznego na drogę DW 545 oraz wiadukt drogowy WD-3 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 545 k/m Nidzica - budowa odcinka drogi po wybudowaniu wiaduktu drogowego WD 3 w lok. 19+803 - 20+717".

  


TYMCZASOWA

ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 28.09.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu związana z budową ronda dojazdowego do obiektu WD-2 na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - Zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na budowę wiaduktu drogowego WD-2". 


WIADUKT DROGOWY WD-5 

Obiekt drogowy WD-5 w kilometrze 30+978,04 w ciągu drogi ekspresowej nr 7 na odcinku Nidzica-Napierki powstaje nad linią kolejową Działdowo-Olsztyn (szlak kolejowy Kozłowo-Nidzica).

Wybrane dane:

Całkowita długość: 22,07 m

Szerokość całkowita jezdni prawej: 15,70m

Szerokość całkowita jezdni lewej: 15,70m

Kąt skrzyżowania S7 z linia kolejową: 55o

Warunki gruntowe. Dla ustalenia warunków geotechnicznych dla wiaduktu drogowego wykonano sześć odwiertów o głębokości 10m.

Posadowienie. Przyjęto posadowienie obiektu, jako bezpośrednie na ławach fundamentowych.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Ściany konstrukcji ramowej utwierdzono w ławie fundamentowej. Na pionowych płaszczyznach korpusów od strony gruntu wystawiono wsporniki stanowiące oparcie pod płyty przejściowe.

Konstrukcja ustroju nośnego. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utworzona jako rygiel utwierdzony w korpusach.

Na obiekcie przy pasie rozdziału oraz na długości po ok. 7m za podporami skrajnymi zaprojektowano bariery ochronne typowe z nadbudowaną poręczą usytuowaną powyżej kapy chodnikowej.

Na obiekcie zaprojektowano nawierzchni jezdni o konstrukcji: warstwa wiążąca (asfalt twardolany) i warstwa ścieralna (SMA).

Na obiekcie przewiduje się umieszczenie ekranów ochronnych oraz ekranów przeciwpożarowych.

Technologia budowy obejmuje następujące główne etapy:

- zabicie zabezpieczających ścianek szczelnych,

- wykopy,

- ławy,

- korpusy ze skrzydłami,

- płyta pomostu,

- nasypy i stożki,

- wyposażenie,

- pozostałe elementy.


MOST DROGOWY MD-1 

Most drogowy MD-1 budowany w 32+022,03 kilometrze Zadania 1 usytuowany jest nad rzeką Nidą w ciągu drogi ekspresowej Nidzica – Napierki. Most MD-1 jest jednym z największych obiektów na tej trasie. Istniejąca droga krajowa nr 7 przebiega po terenie płaskim o zagospodarowaniu podmiejskim i miejskim. Ze wzglądu na budowę drogi ekspresowej zaistniała potrzeba wybudowania nowego mostu drogowego w ciągu w/w drogi.

Wybrane dane:

Długość obiektu: 76,669m,

Ilość przęseł: 3,

Szerokość jedni prawej: 13,50m,

Szerokość jedni lewej: 13,50m,

Kąt skrzyżowania S7 z rzeką Nidą: 31o.

Do posadowienia obiektu przyjęto pale prefabrykowane pogrążane przez wbijanie o długościach 10m i 8m.

Podpory zaprojektowano jako podpory masywne. Skrzydła obiektu zostały zakotwione w ścianach i częściowo w ławie ustawiono równolegle do osi drogi. Na pionowych płaszczyznach korpusów od zewnętrznej strony wystawiono wsporniki na oparcie płyt przejściowych. Filary zaprojektowano jako słupowe o przekroju okrągłym, które zostały utwierdzone od dołu w masywnych ławach, a od góry utwierdzone w płycie pomostu.

Konstrukcja ustroju nośnego mostu zaprojektowano jako trójprzęsłową monolityczną płytę żelbetonową. Pomost stanowi płyta żelbetonowa utwierdzona w osiach podpór pośrednich.

Bariery ochronne zostaną umieszczone na obiekcie oraz skrzydłach podpór powyżej kap chodnikowych.

Nawierzchnia jezdni będzie składać się z dwóch warstw: wiążącej (asfalt twardolany) oraz ścieralnej (asfalt twardolany).


TYMCZASOWA

ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 25.07.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - zadanie 1-  wg zatwierdzonego projektu "Projekt czasowej organizacji ruchu na budowę wiaduktu drogowego WD-8".

  


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 13.07.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu na drodze powiatowej NR 1589N na odcinku Budowy drogi S7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10) odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem - zadanie 1-  wobrębie Obiektu Wiadukt Drogowy WD-7.

 


KONTROLA NOWEGO SIEDLISKA KUKUŁKI KRWISTEJ

| 17.06.2016

Minął już niemal rok po uzyskaniu decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie, z którą wykonawca był zobowiązany do przesiedlenia rośliny – Kukułki krwistej, jako gatunku unikatowego, więc chronionego, na nowe siedlisko. Siedlisko owo wskazał i zostało ono przez RDOŚ zaakceptowane nikt inny tylko inspektor ds. ochrony środowiska, jako przedstawiciel Inżyniera kontraktu. We wrześniu ubiegłego roku ekipa współpracująca z wykonawcą rozpoczęła przesiedlanie rośliny z terenu przyszłego zbiornika retencyjnego ZR 1 w km 25+250 nadzór nad przesiedleniem z ramienia Inżyniera kontraktu wykonywał inspektor ds. ochrony środowiska, jak też specjalista ds. ochrony środowiska z ramienia wykonawcy oraz przedstawiciel RDOŚ. Pieczołowicie wykopywana „kukułka” została przewieziona na nowe siedlisko w obrębie miejscowości Olszewo na prywatną działkę, na co właściciel jej wyraził zgodę na piśmie. Po wykonaniu „przenosin” należało już tylko czekać na zaaklimatyzowanie się rośliny w nowym miejscu. Dziś nadszedł czas, by sprawdzić, jak przezimowała roślina oraz jak zaakceptowała nowe miejsce swojego „pobytu” Czerwiec, to najlepszy miesiąc, by dokonać wizji lokalnej, gdyż roślina powinna kwitnąć i być tym samym widoczna, dokonano w dniu 03 czerwca br. Dwuosobowa komisja złożona z przedstawiciela Inżyniera kontraktu – inspektora ds. ochrony środowiska oraz specjalisty ds. ochrony środowiska wykonawcy dokonała lustracji terenu przesiedlenia kukułki. Stwierdzono, że okazy w dużej mierze zaakceptowały nowe miejsce. Szacuje się, że przyjęło się ponad 50 % przesadzanej rośliny, co fachowcy oceniają, jako bardzo pozytywny wynik oraz znaczne zwiększenie się populacji w przyszłości, bowiem roślina jest uważana za ekspansywną. Niebawem przeprowadzona będzie kolejna lustracja terenu przed przekwitaniem rośliny wówczas będziemy znać dość dokładną liczbę osobników, które dobrze się przyjęły w nowym miejscu i z tej lustracji zostanie w swoim czasie sporządzony raport do RDOŚ w Olsztynie. Cieszy fakt, że wysiłki wielu ludzi nie poszły na marne, a okolica będzie mogła się cieszyć przepięknym widokiem unikatowej rośliny.

  


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 16.06.2016 r. została wprowadzona czasowa organizacja ruchu  w związku z powrotnym przełożeniem ruchu publicznego prowadzącego obecnie przez msc. Załuski droga DW 619 do węzła Rączki na drogę S-7 pod powstały wiadukt WD-1.

25+721 TOR Obiekt WD-1 25+721 TOR Obiekt WD-1 25+721 TOR Obiekt WD-1


 

TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 18.04.2016r. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową obiektu WD 1

    

    


TYMCZASOWA ORGANIZACJA RUCHU

W dniu 06.04.2016 r. wprowadzono czasową organizację ruchu  w związku z budową  nasypów trasy głównej  S7

        

 


BETONOWANIE USTROJU NOŚNEGO

W dniu 10.03.2016r. odbyło się pierwsze betonowanie ustroju nośnego. Przed betonowaniem należało osadzić i wyregulować wszystkie elementy kotwione w betonie. W płycie pomostu ustroju nośnego, mieszankę betonową  układano bezpośrednio z rurociągu pompy. Ze względu na zbrojenie płyty pomostu górą i dołem, beton należało wbudować całą grubością projektowanej płyty, stosując jednocześnie wibratory wgłębne. Do wyrównywania powierzchni betonowej  zastosowano belki (łaty wibracyjne). Zacieranie powierzchni górnej płyty pomostu  wykonano ręcznie przy pomocy pac.

                           

   


PRZYGOTOWANIE DO WYKONANIA USTROJU NOŚNEGO

Przed betonowaniem ustroju nośnego należy ustawić szalunki, a następnie wykonać zbrojenie. Według harmonogramu przewidywany termin betonowania ustroju nośnego przypada na przełom marca i kwietnia. Pomost stanowiła będzie konstrukcja 2 –dźwigarowa, dwuprzęsłowa, sprężona, ciągła monolityczna. Wysokość dźwigarów wynosi  150 cm. Pomiędzy dźwigarami zaprojektowano płytę o grubości 20- 30 cm. Zaprojektowano wspornik o wysięgu 220 cm i grubości 20 -40 cm. W przekrojach podporowych i środkach rozpiętości przęseł wykonane zostaną poprzecznice.

          


POSADOWIENIE OBIEKTU MD 1

Dnia 8.01.2016r. rozpoczęły się pracę związane z posadowieniem obiektu mostowego MD 1 w km 32+059. Fundamenty obiektu stanowią pale prefabrykowane zagłębione w warstwie średnio-zagęszczonych piasków drobnych. Pale prefabrykowane wykonano z betonu klasy B 50 o wymiarach 30x30 cm  i długości  8 dla podpór pośrednich oraz 10 m dla przyczółków. Roboty wykonywane są za pomocą palownicy z zamontowanym młotem hydraulicznym.

 

   

   


PRÓBA TECHNOLOGICZNA WMS WARSTWY PODBUDOWY I WIĄŻĄCEJ

W dniu 07.12.2015 r. wykonano próbę technologiczną WMS warstwy podbudowy i wiążącej na wytwórni mas bitumicznych w miejscowości Chotum koło Ciechanowa Wykonawca przed przystąpieniem do produkcji mieszanki jest zobowiązany do przeprowadzenia w obecności Inżyniera próby technologicznej, która ma na celu sprawdzenie zgodności właściwości wyprodukowanej mieszanki z receptą. Próbki do badań należy pobierać ze skrzyni samochodu. Na podstawie uzyskanych wyników Inżynier podejmuje decyzję o wykonaniu odcinka próbnego. W pobieraniu prób do badań obecne było również Laboratorium Zamawiającego.  

         

    


ODŁÓW SZCZEŻUI

Dnia 19.11.2015 roku w kilometrze 26+500 rozpoczęły się pracę związane z przesiedleniem szczeżui wielkiej ( Adonta cygnea), pochodzącej z rodziny spójkowatych. Przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z warunkami decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska z dnia 07 października 2015 roku. Przesiedleniem i odłowem zajęła się wyspecjalizowana firma. Pracę prowadzono pod ścisłym nadzorem przyrodniczym. Do prac używano podbieraki, wiadra, rękawice, czerpaki. Do dnia 25 października zostało przesiedlone ponad 1700 sztuk. Zostały przeniesione do jeziorka miejskiego w Nidzicy oraz jeziora Kownatki i  jeziora Szkotowskiego. Po raz pierwszy w województwie Warmińsko – Mazurskim miało miejsce takie przesiedlenie.  

        

 

 

      

 


WARSTWA STABILIZACJI

W dniu 29. 10.2015 została wykonana warstwa stabilizacji z dowozu w km 29+760. Produkcja stabilizacji odbywa się w stacjonarnych mieszarkach. Wilgotność mieszanki w miejscu produkcji jest kontrolowana, aby była zbliżona do wartości optymalnej. Gotowa mieszanka dowożona jest w miejsce wbudowania za pomocą samochodów samowyładowczych. Ułożenie na odpowiednią grubość projektową i profilowanie stabilizacji następuje za pomocą równiarki wyposażonej w system geodezyjny wysokościowo- miejscowy. Zagęszczenie warstwy wykonane jest walcem gładkim oraz walcem ogumionym. Ilość przejazdów walca zostaje określona na podstawie wyników badań z wykonanego odcinka próbnego.  Dla każdej warstwy konstrukcyjnej przed przystąpieniem do robót wykonywany jest odcinek próbny, który ma na celu określenie

 • określenie grubości warstwy mieszanki w stanie luźnym dla uzyskania grubości warstwy zgodnej z dokumentacją projektową po zagęszczeniu
 • ocenę przydatności zastosowanego sprzętu do układania i zagęszczania
 • sprawdzenia opracowanej recepty laboratoryjnej
 • sprawdzenia zagęszczenia

Pielęgnacja wykonanej warstwy następuje od momentu zakończenia robót do 7 dni przez polewanie warstwy wodą lub bezpośrednim przykryciem kruszywem bez jego zagęszczania.

 

  

 


Kukułka krwista happy end

| 05.10.2015

Pozytywna decyzja olsztyńskiego RDOŚ zezwalająca na zmiany przyrodnicze w obrębie przyszłego zbiornika retencyjnego ZR1 w km 26+250 polegające na przesiedleniu kukułki krwistej, jako rośliny chronionej, o której już wcześniej informowaliśmy, pozwoliła Nadzorowi i Wykonawcy przystąpić do jej realizacji. Operację fizycznego jej przesiedlenia zaplanowano na dzień 21 września z udziałem wszystkich zainteresowanych stron włącznie z przedstawicielem RDOŚ. Bardzo celnym i cennym pomysłem było wykonane osobiście przez inspektorów Mott MacDonlad oznaczenie za pomocą palików okazów kukułki. Znacznie ułatwiło to  wykonanie zadania przesiedlenia, gdyż o tej porze roku kukułka zwyczajnie zanika przygotowując się do „zimowego snu”. Same prace przebiegły bardzo sprawnie i szybko kukułka zmieniła  miejsce „zamieszkania” na bardzo spokojną łączkę, gdzie nic jej nie zagrozi, a w czasie swojego kwitnienia, na pewno będzie ciszyć oczy swoim pięknym wyglądem. Dla formalności dodać trzeba, że z zapisanych w decyzji  RDOŚ przewidywanych250 okazów kukułki  ostatecznie przesiedlono 153 szt., bo tyle ich było na poprzednim siedlisku.

     


Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 26.09.2015

     


Mogiła żołnierza pruskiego z okresu I wojny światowej

| 21.09.2015

W dniu 16 września 2015 roku, podczas wykonywania wykopu pod kanalizację deszczową w okolicach miejscowości Tatary, natrafiono na nieoznakowany pochówek. To najprawdopodobniej mogiła żołnierza pruskiego z okresu I wojny światowej, co stwierdzono na podstawie zachowanych elementów umundurowania (butów, pasa z ładownicami, guzików). Szczątki ludzkie zabezpieczono, prace ziemne wstrzymano, a o znalezisku powiadomiona została policja i prokuratura oraz służby konserwatorskie. Po dopełnieniu wszelkich stosownych formalności, szczątki żołnierza zostaną ekshumowane i przeniesione w inne miejsce.

Odnaleziona mogiła ma prawdopodobnie związek z działaniami wojennymi z 1914 roku, których areną były okolice Nidzicy. Wojska Cesarstwa Niemieckiego  rozgromiły liczniejszą armię rosyjską atakującą Prusy Wschodnie. Kulminacją była zwycięska walka pod Tannenbergiem dla wojsk niemieckich i ich dowódcy – generała von Hindenburga. W bitwie tej, według różnych szacunków zginęło od 13 do 20 tysięcy żołnierzy niemieckich. Po stronie rosyjskiej straty były dużo większe, zginęło 30-40 tysięcy żołnierzy, do niewoli trafiło 90-120 tysięcy.

     


Bóbr europejski ciąg dalszy

| 15.09.2015

Prace w km 31+300, gdzie znajduje się siedlisko bobra europejskiego nabierają coraz większego tempa i rozmachu. W pobliżu, pracuje coraz więcej ludzi i maszyn- ciężkich, które „niszczą” jego nory. Były obawy czy zwierzak przetrwał  zmasowaną „nawałnicę” siły ludzkiej, ale wszelkie ślady świadczą o tym, że tak. Okazuje się, że „uparł” się robić swoje, ponownie kopie swoje nory w miejscu, gdzie wydawać się mogło będzie mu bardzo trudno, bo ciężki sprzęt już zrobił swoje. Dobra wiadomość jest taka, że Wykonawca obiecał zakończenie prac w rejonie siedliska bobra do końca września 2015 roku, co powinno uspokoić zwierzaka.

     


Tymczasowa organizacja ruchu

| 14.09.2015

W dniu 14.09.2015 r. został wprowadzony 3 etap czasowej organizacji ruchu na drodze krajowej nr 7.

     

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 31.08.2015

     


Tymczasowa organizacja ruchu

| 04.08.2015

W dniu 04.08.2015 r. został wprowadzony etap nr 2 tymczasowej organizacji ruchu dotyczącej budowy wiaduktu drogowego WD-1.

     

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 22.07.2015

     


Siedliska bobra europejskiego

| 17.07.2015

Każde przedsięwzięcie napotyka na różne problemy. Również inwestycja budowy drogi ekspresowej Nidzica – Napierki takowe ma. Jednym z nich są siedliska bobra europejskiego – Castor fiber, które na pewno „buszują” w  km 31+300. Zwierzak stawia zdecydowany opór, co pracownicy Wykonawcy rozbiorą mu tamę i zasypią nory za kilka dni sytuacja wraca do normy.

Jednak z czasem i w tym miejscu będzie musiał ulec przeważającej sile „wroga”, bowiem prace przy budowie drogi i wiaduktów nabierają rozpędu. Trwa wymiana gruntu, chociaż ta operacja nie wchodzi bezpośrednio w siedlisko bobra, ale ciągły intensywny hałas na pewno działa na niego destrukcyjnie i stresowo. Największy stres jednak jeszcze przed nim, gdy wykonawca zgodnie z projektem i planem zacznie prace konserwacyjne rowu melioracyjnego, ale inspektorzy Mott MacDonald dołożą wszelkich starań nadzorczych, by zwierzak jak najmniej odczuł działania człowieka.

Zdaniem Wykonawcy żeremie komplikowały wykonanie wszelkich prac związanych z kontraktem w tych rejonach. W związku z tym, że bóbr jest w Polsce zwierzęciem objętym całkowitą ochroną nadzór wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Olsztynie z wnioskiem o wydanie decyzji, co do sposobów postępowania z tym skąd inąd sympatycznym gryzoniem, a co nie ulega wątpliwości sprytnym i wytrwałym budowniczym zwłaszcza tam na nawet najmniejszych wodnych ciekach. RDOŚ decyzje wydał, wykonawca ją otrzymał i przystąpił do jej realizacji oczywiście pod ścisłą kontrolą Nadzoru.

     


Kukułka krwista

| 20.06.2015

W pobliżu węzła Nidzica- Północ w okolicach zbiornika retencyjnego ZR1 zlokalizowano roślinę o nazwie Kukułka krwista łacińska nazwa Dactylorhiza incarnata. Jest to roślina wieloletnia z gatunku storczykowatych występujących głównie w miejscach bagnistych, zalewowych, torfowiskach. Kwitnie od czerwca do lipca. Tworzy wzniesioną, sztywną łodygę, pustą w środku, dość grubą i mięsistą o wysokości 30–60 cm, maksymalnie dorastającą do 100 cm. Liście wąsko lancetowate, w liczbie od 4 do 7, pochwiasto obejmujące łodygę, ustawione skrętolegle, o długości do 20 cm i szerokości do 3,5 cm, skierowane sztywno do góry lub kapturkowato zwinięte na szczycie, bez plam.

W omawianym rejonie zbiornika retencyjnego ZR1, którego budowa wymaga likwidacji siedliska rośliny zlokalizowano jej około dwustu okazów. W związku z tym, że jest to roślina chroniona dokonano jej inwentaryzacji wraz z oznakowaniem palikami oraz wystąpiono do Regionalnej Dyrekcjo Ochrony Środowiska w Olsztynie  z wnioskiem o zgodę na jej przesiedlenie.

   


Tymczasowa organizacja ruchu

| 19.06.2015

w dniu 19.06.2015 r. na odcinku drogi powiatowej nr 1589N k/m Piątki została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu, zwiazana z budową wiaduktu drogowego WD6.

     

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

III Rada Budowy

| 10.06.2015

10 czerwca w biurze Inżyniera Kontraktu odbyła się trzecia Rada Budowy  dotycząca projektu: Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

W Radzie Budowy uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta


Tymczasowa organizacja ruchu

| 08.06.2015

W dniu 09.06.2015 r. na odcinku drogi wojewódzkiej nr 545 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzono ograniczenie prędkości wraz z zakazem poruszania się rowerzystów.

   

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Tymczasowa organizacja ruchu

| 26.05.2015

Dnia  27.05.2015 r. na odcinku drogi gminnej nr 190004N k/m Piątki została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzono zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości.

   

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Tymczasowa organizacja ruchu

| 26.05.2015

W dniu 27.05.2015 r. na odcinku drogi gminnej nr 190004N na odcinku DW 545 - Olszewo została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzono zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości. 

   

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Tymczasowa organizacja ruchu

| 25.05.2015

w dniu 26.05.2015 r. na odcinku drogi powiatowej nr 1538N k/m Szerokopaś została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu.

   

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 18.05.2015

   


Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 08.05.2015

   


II Rada Budowy

| 06.05.2015

6 maja w biurze  Inżyniera Kontraktu odbyła się druga  Rada Budowy  dotycząca projektu: Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

 W Radzie Budowy uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta.


Nowe zdjęcia lotnicze z budowy drogi ekspresowej S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

| 24.04.2015

   

Tymczasowa organizacja ruchu

| 23.04.2015

w dniu 24.04.2015 r. na odcinku drogi krajowej nr 7 od km 211+000 do km 211+700 została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wprowadzono zakaz wyprzedzania wraz z ograniczeniem prędkości.

   

Więcej informacji w zakładce utrudnienia

I Rada Budowy

| 08.04.2015

8 kwietnia w biurze Wykonawcy  odbyła się pierwsza Rada Budowy  dotycząca projektu: Budowa drogi S-7 Olsztynek (S-51) - Płońsk (S10)  odc. Nidzica - Napierki (w. Napierki) z węzłem.

W Radzie Budowy uczestniczyli przedstawiciele Zamawiającego, Wykonawcy, Inżyniera Kontraktu oraz Projektanta

 

 

 

S